130410 Snowball in the press

Les om aiPotu´s arbeid til Snowball Editions
i KUNSTforum´s nettutgave her>

 Sorry, this is only in norwegian.


Read about the work on
Snowball Editions her>


< Per-Oscar Leu får tolv snøballer levert 
på døren av aiPotu (foto: André Gali)