OBLAT 2021- Installasjon i Jar kirke, mars/april 2021

Oblat 2021, vin, brød stekt på papir. Denne installasjonen er en ny versjon av OBLAT 1990 som ble gjort til en utstilling på USF i Bergen. 

LENKE til samtale video mellom Eli Eines og meg.

https://www.facebook.com/jarmenighet/videos/934155607325855