KUNSTROM SKOGEN 2021

 Kunstrom Skogen 

2 skulpturer med to meters avstand (Nærsnes)

Denne installasjonen består av 2 manns høye treblokker montert med 2 meters avstand på et fallent grantre. Installasjonen er tenkt som et monument over pandemitiden, hvor den fysiske avstanden mellom oss har blitt meningsbærende. Overflaten på treblokkene er gjennomboret med tusenvis av hull slik at de vil kunne fungere som insektshotell. Ideen er at naturen vil gjennomtrenge overflaten, slik at blokkene sakte men sikkert forvitrer, litt som minnet vårt når vi vender tilbake til den nye normalen.

https://www.kunstrom.art/2021.html


foto: Marie Sjøvold