HØSTUTSILLINGEN 2021

HØSTUSTILLINGEN 2021

  • Untitled (13 colonies) (2020)
Koldnålsradering/tapetrykk
Opplag 1, til salgs 1
52 x 39 cm

  • Untitled (13 colonies) (2020)
Koldnålsradering/tapetrykk
Opplag 1, til salgs 1
52 x 39 cm

Verkene i utstillingen er del av en større serie med samme tittel
Grafikkserien Untitled (13 Colonies) tar utgangspunkt i spenningen rundt det amerikanske valget i 2020. Ved å bruke tapestriper på trykkplatene ønsker Larsen å skape en referanse til det amerikanske flagget, men også form og uttrykk som drar veksler på amerikansk modernisme. Tallet 13 er hentet fra antall striper i flagget, som symboliserer de 13 første koloniene i USA.

Se flere versjoner her: