Utbrudd - Rogaland Kunstsenter

 https://www.instagram.com/p/CWYUJ_TMT5y/

Djupt i mørket mellom stjernene 2020/21 (fragment fra et dikt av Hans Børlie)