American grin, Multippel, Prosjektrom Helium, Fredrikstad


 

Yngvar Larsen
American Grin, 2022 Edition: 20. Plaster

MULTIPPEL 2022
Prosjektrom Helium 
Verksgata 6. 1636 Gamle Fredrikstad

Åpning: 16. juni 2022

Prosjektgruppen for Multippel 2022:
Tor-Magnus Lundeby
Laila Kongevold
Stefan Christiansen
Ingrid Aarvik Berg

Foreløpig deltagerliste, oppdatert
Anders Kjellesvik // Andreas Siqueland // Ane Vik Eines // Ann Kristin Aas // Arne Revheim // Ebbe Arneberg // Elisabeth Mathisen // Elisabeth Thorsen // Erika Reed // Gerd Wevling Matre // Halvor S. Digernes // Hanna Høiness // Hans Gerhard Meier // Hege Liseth // Hågen Gade // Jan-Erik Beck // Jens Stegger Ledaal // Kristin Romberg // Lars-Andreas T. Kristiansen // Lina Meseke // Lucia Aragón // Mari Eriksen // Marianne Stranger // Marthe Karen Kampen // Monica Marcella // Monica Mørck // Morten Kildevæld Larsen // 
Nellie Johnsson // Pierre L. Matte // Putte H Dal // Rebecca Szabo Onstad // Rune Østhagen // Sebastian M. Kjølaas // Signe Solberg // Siri Ensrud // Siri Hjorth // Stian Borgen // Tina Jonsbu // Torgeir Husevaag // Trine Wester // Trude Johansen // Tulle Ruth // Vibeke Jerkaas Schelin // Yngvar Larsen // Yola Maria Tsolis // Egil Syversen // Camila Wexels Riser // Snorre Ytterstad // Stefan Christiansen // Laila Kongevold